SENG HUAT CELEBRATING 53RD ANNIVERSARY

                                              

 

Terma dan Syarat “Lucky Draw”

Dalam terma dan syarat ini, SENG HUAT ELECTRICAL & HOME APPLIANCES SDN BHD dirujuk sebagai “penganjur” dan peserta lucky draw pula dirujuk sebagai “peserta”.

 1. Tempoh penyertaan adalah seperti yang dipaparkan pada halaman ini.
 2. Pastikan keratan kecil tiket Lucky Draw letak dalam kotak cabutan bertuah yang disediakan di mana-mana cawangan kami sebelum 28 Februari 2023.
 3. Peserta wajib simpan keratan besar tiket Lucky Draw untuk tujuan menutut hadiah.
 4. Penyertaan adalah tanpa had. Setiap pembelian RM500 dalam satu resit boleh didapati satu tiket Lucky Draw.
 5. Sebarang kerosakkan atau kehilangan tiket Lucky Draw akan membatalkan penyertaan secara automatik. Pihak pengajur tidak akan menggantikan tiket yang baru.
 6. Cabutan bertuah akan diadakan pada 10 Mac 2023 (Jumaat) 8.00 Malam dibuat secara LIVE DI FACEBOOK SENG HUAT. (facebook.com/senghuatkt)
 7. Peserta harus menonton LIVE tersebut kerana pihak kami akan melakukan pengesahan dengan membuat panggilan kepada pemenang. Jika gagal disahkan, pihak penganjur akan cabut semula pemenang lain.
 8. Pemenang hanya boleh menebus hadiah pada 14 MAC - 30 MAC 2023 (10pg - 6ptg) di SENG HUAT CAWANGAN PAYA KELADI
 9. Pihak penganjur berhak membatalkan sebarang keputusan atas sebab-sebab tertentu yang wajar.
 10. Pihak peserta digalakkan menyimpan bukti kotak produk atau/dan resit/bukti pembelian.
 11. Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi, dan /atau sebarang kos, yuran atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai peraduan ini dan/atau menuntut hadiah adalah tanggungjawab peserta sepenuhnya.
 12. Hadiah sama sekali tidak boleh ditukarkan kepada hadiah-hadiah lain, mana-mana produk ataupun wang tunai.
 13. Pihak penganjur berhak menukar hadiah kepada hadiah yang lain yang sama nilai apabila keadaan memerlukan.
 14. Dengan menyertai peraduan ini, ia bermaksud peserta bersetuju memberi kebenaran kepada pihak penganjur untuk menggunakan butir-butir peribadi, nama dan/atau gambar pemenang sebagai bahan untuk tujuan pengiklanan, perdagangan dan/atau publisiti dan peserta tidak berhak membuat tuntutan pemilikan atau mendapat sebarang bentuk pampasan untuk bahan tersebut.
 15. Peserta dan/atau waris-warisnya akan bertanggungjawab dan menanggung liabiliti sepenuhnya jika berlaku sebarang kerugian, kejadian yang tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kehilangan nyawa) akibat mengambil bahagian dalam peraduan ini, menuntut dan/atau menggunakan hadiah peraduan ini dan bersetuju untuk melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan pihak penganjur dan semua kakitangannya terhadap sebarang liabiliti.
 16. Pihak penganjur tidak mewakili atau memberikan sebarang waranti, samada dinyatakan atau tidak, yang melibatkan sebarang isu berkaitan kesesuaian atau kualiti hadiah yang disediakan. Segala kerosakan pada hadiah perlu dirujuk terus kepada pihak pengeluar produk.
 17. Keputusan cabutan bertuah adalah muktamad dan pihak penganjur berhak membuat pemilihan pemenang berdasarkan sebab-sebab yang munasabah.
 18. Pihak penganjur berhak melakukan perubahan atau penambahan pada terma & syarat tanpa makluman terlebih dahulu.

 

Terma dan Syarat “Lucky Spin Segera”

Dalam terma dan syarat ini, SENG HUAT ELECTRICAL & HOME APPLIANCES SDN BHD dirujuk sebagai “penganjur” dan peserta lucky draw pula dirujuk sebagai “peserta”.

 1. Tempoh penyertaan adalah seperti yang dipaparkan pada halaman ini.
 2. "Lucky Spin Segera" bermaksud lepas beli, boleh main SPIN dan dapat hadiah lalu.
 3. Penyertaan adalah terhad maksimun 5 kali spin setiap peserta. 
 4. Pihak penganjur berhak membatalkan sebarang keputusan atas sebab-sebab tertentu yang wajar.
 5. Pihak peserta digalakkan menyimpan bukti kotak produk atau/dan resit/bukti pembelian.
 6. Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi, dan /atau sebarang kos, yuran atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai peraduan ini dan/atau menuntut hadiah adalah tanggungjawab peserta sepenuhnya.
 7. Hadiah sama sekali tidak boleh ditukarkan kepada hadiah-hadiah lain, mana-mana produk ataupun wang tunai.
 8. Pihak penganjur berhak menukar hadiah kepada hadiah yang lain yang sama nilai apabila keadaan memerlukan.
 9. Dengan menyertai peraduan ini, ia bermaksud peserta bersetuju memberi kebenaran kepada pihak penganjur untuk menggunakan butir-butir peribadi, nama dan/atau gambar pemenang sebagai bahan untuk tujuan pengiklanan, perdagangan dan/atau publisiti dan peserta tidak berhak membuat tuntutan pemilikan atau mendapat sebarang bentuk pampasan untuk bahan tersebut.
 10. Peserta dan/atau waris-warisnya akan bertanggungjawab dan menanggung liabiliti sepenuhnya jika berlaku sebarang kerugian, kejadian yang tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kehilangan nyawa) akibat mengambil bahagian dalam peraduan ini, menuntut dan/atau menggunakan hadiah peraduan ini dan bersetuju untuk melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan pihak penganjur dan semua kakitangannya terhadap sebarang liabiliti.
 11. Pihak penganjur tidak mewakili atau memberikan sebarang waranti, samada dinyatakan atau tidak, yang melibatkan sebarang isu berkaitan kesesuaian atau kualiti hadiah yang disediakan. Segala kerosakan pada hadiah perlu dirujuk terus kepada pihak pengeluar produk.
 12. Keputusan Lucky Spin Segera adalah muktamad dan pihak penganjur berhak membuat pemilihan pemenang berdasarkan sebab-sebab yang munasabah.
 13. Pihak penganjur berhak melakukan perubahan atau penambahan pada terma & syarat tanpa makluman terlebih dahulu.